Cesty k sebe

predstavuje autorskú knihu, ktorej obsahom sú tri krátke ilustrované príbehy. Témou knižky je túžba po nájdení vnútorného naplnenia a prijatí seba samej nielen ako individuality, ale aj ako súčasti spoločnosti, v ktorej žijem, a na ktorej sa podieľam. Práca sa zaoberá problémami identity, seba-prijatia a medziľudských vzťahov. Kniha je vytvorená technikou serigrafie. Za použitia svietiacich pigmentov sa obsah knihy zobrazí výlučne za použitia čierneho svetla (UV baterky). To, čo vidíme, je knižný obal, titulná strana a tiráž, takže to na prvý pohľad vyzerá, že kniha je prázdna. Je na samom divákovi, či sa chopí baterky a pustí sa do pátrania za „svetlom“.

Behance